Tiếng Việt  English 
Đăng nhập

Tài khoản cá nhân
E-Mail Address:

Mật khẩu: 

Quan Điểm

  • Tập thể cùng một ý chí sẽ tạo ra những kết quả to lớn hơn mỗi cá nhân hoạt động riêng l cng lại.
  • Luôn luôn bảo vệ mục tiêu cao cả nhất của công ty là mang sức khỏe, hạnh phúc tới mọi người.
  • Làm việc chủ động và tích cực thay vì bị động chờ sự chỉ đạo của cấp trên.
  • Chỉ có tạo ra thật nhiều thành quả lao động mới đảm bảo sự tồn tại, tự chủ, phát triển và đạt được những mục tiêu to lớn.
  • Lấy ngắn nuôi dài, vừa phải chiến thắng được những mục tiêu ngắn hạn vừa phải dám thực hiện và thành công những mục tiêu tham vọng lâu dài.
  • Thử nhiều cách và giữ lại những gì phù hợp.
  • Ưu tiên thăng tiến nội bộ.
  • Vận dụng triệt để quy tắc 80/20 trong mọi lĩnh vực hoạt động của công ty.